SVEIKINAME GIMUSIUS LIEPOS MĖN.
View
“Arijus” UAB, Dainius Bagdonas, Liepos mėn. 11d.
“Egliana”, Arvydas Drąsutavičius, Liepos mėn. 14d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!

Narystė klube

Jeigu Jūs:

  • esate fizinis/juridinis asmuo, vadovas ar savininkas,
  • užsiimate su transportavimo paslaugomis susijusia veikla,
  • dirbate Kauno apskrityje (iš kitų apskričių priimami asmenys Prezidiumo sprendimu),

PRISIJUNKITE IR TAPKITE KAUNO VEŽĖJŲ KLUBO NARIU !

Norint tapti Klubo nariu, reikia Klubo prezidiumui pateikti:

  • Rašytinį prašymą;
  • Dviejų Klubo narių raštiškas rekomendacijas;
  • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų dalies apie įmonės vykdomos veiklos rūšis kopiją bei savininko (- ų)/vadovo duomenis. Jei fizinis asmuo verčiasi individualia veikla, jis privalo pristatyti atitinkamą dokumentą (leidimo kopiją) verstis transporto paslaugų veikla ir asmens tapatybės dokumentą.

Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Klubą priima visuotinis klubo narių susirinkimas Klubo prezidiumo teikimu.

Klubo nariu tampama pateikus 1 punkte nurodytus dokumentus, gavus teigiamą prezidiumo ir klubo narių susirinkimo sprendimą, sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį.