SVEIKINAME GIMUSIUS GRUODŽIO MĖN.
View
“Argva” UAB, Virginijus Daškevičius, Gruodžio mėn. 8d.
“Autonivera” UAB, Alvydas Razbadauskas, Gruodžio mėn. 12d.
“Sartoma” UAB, Šarūnas Vaškelis, Gruodžio mėn. 24d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!

Narystė klube

Jeigu Jūs:

  • esate fizinis/juridinis asmuo, vadovas ar savininkas,
  • užsiimate su transportavimo paslaugomis susijusia veikla,
  • dirbate Kauno apskrityje (iš kitų apskričių priimami asmenys Prezidiumo sprendimu),

PRISIJUNKITE IR TAPKITE KAUNO VEŽĖJŲ KLUBO NARIU !

Norint tapti Klubo nariu, reikia Klubo prezidiumui pateikti:

  • Rašytinį prašymą;
  • Dviejų Klubo narių raštiškas rekomendacijas;
  • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų dalies apie įmonės vykdomos veiklos rūšis kopiją bei savininko (- ų)/vadovo duomenis. Jei fizinis asmuo verčiasi individualia veikla, jis privalo pristatyti atitinkamą dokumentą (leidimo kopiją) verstis transporto paslaugų veikla ir asmens tapatybės dokumentą.

Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Klubą priima visuotinis klubo narių susirinkimas Klubo prezidiumo teikimu.

Klubo nariu tampama pateikus 1 punkte nurodytus dokumentus, gavus teigiamą prezidiumo ir klubo narių susirinkimo sprendimą, sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį.