SVEIKINAME GIMUSIUS GRUODŽIO MĖN.
View
“Argva” UAB, Virginijus Daškevičius, Gruodžio mėn. 8d.
“Autonivera” UAB, Alvydas Razbadauskas, Gruodžio mėn. 12d.
“Sartoma” UAB, Šarūnas Vaškelis, Gruodžio mėn. 24d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!

Kas mes esame

"Kauno vežėjų klubas" – asociacija, įkurta 1998 m. kovo 5 d. Klubą įkūrė 15 iniciatyvių vežėjų, dauguma iš jų tebėra šios asociacijos nariais. Dabar klubas vienija daugiau nei 50 transporto įmonių kurios, skaičiuojant kartu, turi gerokai daugiau kaip 2000 transporto priemonių, skirtų gabenti krovinius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Į klubo veiklą kasmet įsitraukia vis daugiau bendraminčių, užsiimančių ir aktyviai besidominčių transporto verslu, jo problemomis.

Ko mes siekiame

Pagrindiniai Kauno vežėjų klubo tikslai - teikti praktinę pagalbą ir dalintis patirtimi "narys nariui", diskutuoti apie pokyčius krovinių gabenimo, ekspedijavimo versle, spręsti kylančias problemas ir imtis veiksmų jas išsprendžiant regioniniu ar valstybiniu lygiu. O taip pat, palaikyti dalykinius ryšius su valdžios institucijomis, giminingomis asociacijomis, transporto-ekspedicinėmis ir kitomis suinteresuotomis nacionalinėmis ir užsienio organizacijomis.

Klubo politika

Galime drąsiai teigti, kad „Kauno vežėjų klubas" yra Kauno regiono vežėjų branduolys ir aktyvas, formuojantis viso regiono transporto verslo politiką, aktyviai dirbantis ir bendradarbiaujantis su visomis transporto verslui įtakos turinčiomis institucijomis, palaikantis glaudžius ryšius su asociacija „Linava", labai aiškiai, atvirai ir drąsiai reiškiantis savo narių nuomonę įvairiais vežėjams aktualiais klausimais.